ติดต่อเรา

ที่อยู่ : ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :

E-mail : simcenter@pcm.ac.th

Line@ :

แผนที่ google map

แผนที่

สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ ฝั่งถนนพระราม 6 และ ฝั่งถนนราชวิถี (ทางเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)