การจองห้องจัดอบรม

สำหรับหน่วยงานภายภายใน วพม./รพ.รร.6

  • สามารถแจ้งความประสงค์ขอจองห้องอบรมได้ที่ E-mail : simcenter@pcm.ac.th

สำหรับหน่วยงานภายนอก

  • สามารถแจ้งความประสงค์ขอจองห้องอบรมได้ที่ E-mail : simcenter@pcm.ac.th


ปฏิทินการใช้ห้องศูนย์ SIM